send link to app

Sonradan Gurmeler


4.0 ( 0 ratings )
라이프 스타일
개발자: Tobit.Software
비어 있는

Sonradan Gurmeler mobil uygulaması ile lezzetler cebinizde.

Sonradan Gurmeler kimdir:
Her hafta özel olarak seçilen, “az bilinir çok gidilir” mekânlarda 25 kişi ve düşük maliyet kısıtı ile keşifler yapar ve farklı ölçütler üzerinden bu mekânları değerlendirirler.

Farklı meslek sahibi insanlardan oluşan topluluk, tamamen gönüllü olarak oluşturduğu bu birlikteliği, yine gönüllü olarak bu toprakların eşsiz lezzetlerini keşif için yeni proje ve fikirlerle geliştirmek, paylaşımları kitaplaştırmak, ulusal basında paylaşmak, lezzet turları düzenlemek, dünyaya bu lezzetleri etkin bir şekilde tanıtmak, gastronomi merkezi İstanbul’a lezzetli kent etkinlikleri organize etmek hedefi ile ilerlemektedir.